Rutger van der Zande | adviseur & trainer/coach 2016-11-24T15:50:39+00:00

Rutger van der Zande

“Alleen ga je sneller. Samen kom je verder”

Het fascineert mij hoe wij denken, leren en veranderen. Wat ons motiveert en prikkelt. Wat ons blij maakt en dicht bij onszelf houdt. Mijn doel is om mensen te laten groeien. Door ze te helpen zichzelf en hun manier van werken te blijven ontwikkelen. En mijzelf daarin misbaar te maken.

Elke opdracht is een reis die we samen maken. Vanuit echt contact en gezamenlijk belang. Met plezier, enthousiasme en creatieve energie. Maar ook een kritische blik en het lef om ongemakkelijke vragen te stellen. Om uitgedaagd te worden en nieuwe paden te bewandelen.

Jarenlange ervaring in organisatieverbetering, kennismanagement en coaching, zet ik in op individueel niveau en op team-/organisatieniveau. Als organisatieadviseur en presentatiecoach/-trainer.

Het werk als organisatieadviseur verricht ik exclusief vanuit PRCS.

De presentatiecoaching en -training valt onder het label Vrij Spreken.

Mensen en organisaties laten groeien

Organisatieverbetering volgens PRCS
Presentatiecoaching met Vrij Spreken

Voorbeeldprojecten

Voorbeelden van uitgevoerde projecten organisatieadvies:

 • Lean Management
  De basis is hier de medewerkers te leren denken in welke activiteiten hoe echt waarde toevoegen voor de klant. Hierbij zorg ik met het aanreiken van de juiste tools en werkvormen vanuit Lean management, dat zij zelf de juiste oplossingen vinden en realiseren. Het resultaat is duurzame prestatieverbetering.
 • Kennismanagement
  Door kennismanagement en innovatie te maken tot dé strategische peiler van de organisatie, kan deze financiële dienstverlener aanspraak maken op uitdagendere opdrachten en grotere marges. Inclusief de verandering in denken en doen (cultuur) die hier in alle lagen van de organisatie voor nodig is.
 • Management Development
  Als gedelegeerd opdrachtgever opzetten, inkopen en regisseren van een Management Development programma en vernieuwen van het opleidingsaanbod en -administratie Belangrijke succesfactoren in deze politieke omgeving waren het verbinden van verschillende belangen en verwachtingen. En het verrassen met vernieuwende effectieve opleidingsvormen.
 • Strategie
  Het begeleiden van een management team bij het herijken van hun strategie, op basis van het Business Model Canvas
 • Strategie
  Een groep leidinggevenden van 25, begeleiden in het vinden van de gezamenlijke waarden en op basis hiervan definiëren van een gedragen strategisch verbeterplan voor de gehele organisatie.

Voorbeelden van trajecten presentatiecoaching en -training:

 • Coaching bij Opzet en presentatie vakinhoudelijke training
  Financiële vakspecialisten coachen bij de opzet van een vakinhoudelijke training, zodat de opbouw op een logische manier bijdraagt aan het doel van de training. En de trainers coachen in het op een natuurlijke wijze presenteren van de inhoud in hun rol als trainer.
 • Coaching bij Pitch
  Het coachen van een senior adviseur van een grote bank bij de totstandkoming van zijn zakelijke pitch die gericht is op zijn externe zakelijke relaties.
 • Coaching bij Opbouw en structuur presentatie
  Coachen van een management consultant die een belangrijke presentatie mocht verzorgen voor een grote internationale klant. De coaching betrof voornamelijk de logische opbouw en structuur, wat resulteerde in een kernachtig verhaal met impact!
 • Coaching bij verzorgen presentatie
  Individueel coachen van leidinggevenden in aanloop naar diens presentatie voor een grote groep medewerkers.

Contact

Ik houd van contact. Je mag mij bellen, mailen of het contactformulier invullen. Ik neem snel contact met je op!

Rutger van der Zande
organisatieadviseur | presentatiecoachVan der Zande interim
Oosteinderweg 15
1432 AC  Aalsmeer

rutger@vd-zande.nl
+31(0)6 14 21 04 87